Home | Contact | Online afspraak
     

Raadpleging | Waarmee kan u bij mij terecht? | Wat brengt u mee? | Verlofperiode | Bereikbaarheid | Info en links | Publicaties

 
 
 

Raadpleging

Ik werk in AZ ALMA in een vaste associatie en streven de beste samenwerking na, met ruimte voor overleg, en gesteund door een geïnformatiseerd dossiersysteem. We overleggen geregeld en zorgen zo voor een continuïteit in de zorgverstrekking. 
Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerken nuttig is, hierdoor verhogen wij onze beschikbaarheid en delen we onze ervaringen. 

Consultatie enkel na afspraak!

Het is mogelijk om via deze website zelf uw afspraak vast te leggen. U hebt zo een beter overzicht van de nog vrije momenten. 

U beslist zelf waar, wanneer en bij wie u komt: voormiddag, namiddag of avond.

Voor een vlotte, efficiënte en kwaliteitsvolle praktijkvoering, is het belangrijk dat U volgende afspraken respecteert:

  • Indien u een afspraak wenst voor 2 of meer personen, gelieve dit ook duidelijk te melden en twee afspraken te reserveren, hetzij telefonisch, hetzij via de website.

  • Voor het invullen van allerhande attesten maakt U best een afspraak, hiervoor is immers tijd nodig voor inzage in het dossier.

  • Bij meerdere problemen tijdens dezelfde raadpleging is het niet altijd mogelijk om alle problemen af te handelen. We nemen hiervan nota in uw dossier en zullen in een volgend contact hier verder op ingaan.

  • Bent u verhinderd, laat het ons dan ook direct telefonisch weten. Iemand anders kan uw plaats innemen.

  • Kom steeds tijdig naar uw afspraak, anders laat u iedereen die volgt wachten.

  • Een beperkte wachttijd is soms mogelijk, hiervoor vragen wij uw begrip. We doen er nochtans alles aan om deze wachttijd te beperken

Betalingsmiddelen

Ik ben niet geconventioneerd en werk dus niet aan de officiële tarieven zoals vastgelegd in het akkoord tussen artsen en ziekenfondsen. Er wordt gewerkt met derde betalersregeling, wat wil zeggen dat het terugbetalingstarief rechtstreeks naar de mutualiteit wordt gestuurd en zij dit aan mij betalen. U betaalt hier enkel het remgeld + supplement wat meestal op 25EUR neerkomt.
Er is een opleg voor avondconsultatie (+8EUR) en voor ingrepen.

Er is een bankcontact in de praktijk.

   
  Consultatie enkel na afspraak!
   
 
  Ochtend Middag Avond
Maandag Privépraktijk Privépraktijk Privépraktijk
Dinsdag   AZ ALMA Eeklo AZ ALMA Eeklo
Woensdag      
Donderdag Privépraktijk Privépraktijk  
Vrijdag AZ ALMA Eeklo Privépraktijk  
   
  top